Privacybeleid

Algemeen

Als er vragen zijn in verband met persoonsgegevens of dit Privacybeleid kunnen deze gesteld worden aan:

Sofie Darche

Bleekhofstraat 113 bus 14, 2140 Antwerpen

+32 473 77 00 80

info@sofiedarche.be

Sofie Darche vindt gegevensbescherming belangrijk. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website, www.sofiedarche.be, respecteren en behandelen.

Sofie Darche wil haar klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en hen een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Als er na het doornemen van deze overeenkomst nog dingen onduidelijk zijn, kan u ons steeds contacteren.

Neem zeker de tijd om dit Privacybeleid goed door te nemen alsook Algemene Voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de producten en diensten van Sofie Darche.

Toepassing

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van de website, www.sofiedarche.be en alle daaraan gerelateerde diensten.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

Welke gegevens verzamelen we van u?

De persoonsgegevens die Sofie Darche van u kan verzamelen en gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Sofie Darche kan de door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot:

  • het organiseren van evenementen, cursussen en opleidingen/workshops,

  • het verkopen en produceren van lederen handtassen en accessoires,

  • het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn,

  • het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband,

  • het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en

  • het doen van prospectie voor nieuwe klanten.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan Sofie Darche en/of deelname aan events, cursussen en workshops georganiseerd door Sofie Darche ga je ermee akkoord dat jij als mededeler/ gebruiker:

Het meedelen van persoonsgegevens aan Sofie Darche en/of deelname aan evenementen, cursussen of workshops impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

  • Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

  • jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Sofie Darche om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.